【THÔNG BÁO】CEO MEDRiNG THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI WEBINAR CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG DO JETRO TỔ CHỨC

CEO MEDRiNG, ông Abe Kazuma tham gia giảng dạy tại đại học ngoại thương, với chủ để 「Giới thiệu về các mô hình kinh doanh học được từ các công ty Nhật Bản (Tên thường gọi: Giờ học JETRO)」

Chủ đề của buổi giảng dạy lần này là mục đích và quá trình mở rộng kinh doanh, chiến lược kinh doanh, tình trạng kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nguồn nhân lực tiềm năng và triển vọng trong tương lai.

Thời gian: (Trong khoảng từ ngày 17/11 đến 08/12)

Địa điểm: Trường đại học Ngoại Thương

Đối tượng: Sinh viên năm 4 chuyên ngành tiếng Nhật trường đại học Ngoại Thương.