Facebook của Chính phủ Nhật Bản đăng tải về METiC

Ngày 02/02/2021 vừa qua, phòng khám METiC tại Hà Nội của Công ty MEDRiNG đã được giới thiệu trên trang facebook của Chính phủ Nhật Bản. Đây thực sự là niềm vui lớn đối với tập thể nhân viên công ty và phòng khám trong nỗ lực đem hệ thống chăm sóc sức khỏe và công nghệ của Nhật tới các nước Đông Nam Á. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản dành cho quý công ty.

Facebook: https://www.facebook.com/JapanGov/posts/3739380752785696

Twitter: https://twitter.com/JapanGov/status/1356627287366504450?s=20