[Thông báo] CEO MEDRiNG phát biểu tại webinar của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

CEO của MEDRiNG, ông Abe Kazuma, sẽ phát biểu tại buổi webinar tổ chức bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ngày 12 tháng 11 năm 2021 (thứ 6)

Thời gian: 12h00 đến 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 12 tháng 11 năm 2021 ( thứ 6)
Hình thức: (Microsoft Teams)
Đối tượng hướng tới: Các công ty, tổ chức tài chính, tổ chức hỗ trợ (phòng thương mại / hiệp hội ngành, tổ chức hỗ trợ công nghiệp, v.v.), chính quyền địa phương, trường đại học, v.v. quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh ở thị trường mới
Số lượng người tham gia: 180 người (đăng kí trước, sẽ chốt danh sách khi đủ số người đăng kí)
Đơn vị tổ chức: Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Cục kinh tế, thương mại và công nghiệp Kanto
Cách đăng kí: Những người muốn đăng kí tham gia có thể đăng kí từ trang WEB dưới đây hoặc đọc mã QR để đăng kí.

[Thời gian đăng kí] ngày 22 tháng 10 (thứ 6) đến 15h00 ( giờ Việt Nam) ngày 04 tháng 11 (thứ 5)

Trang WEB đăng kí hiện tại đang được chuẩn bị (dự định sẽ bắt đầu mở vào ngày 22 tháng 10 ( thứ 6))

Link: https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kaigai_tenkai/global_promotion_webinar2021.html