Hỗ trợ cho SDGs

SDGs (Các Mục tiêu Phát triển Bền vững) là những nỗ lực toàn cầu trong việc hoàn thành 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu phát triển vào năm 2030, nhằm tạo ra một tương lai thịnh vượng và sôi động. Chúng tôi, MEDRiNG, ủng hộ điều này và góp phần vào việc đạt được mục tiêu đó.

MEDRiNG và SDGs

Chăm sóc y tế là không thể thiếu để con người sống. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển như Đông Nam Á, có những trường hợp không thể nhận được dịch vụ điều trị thỏa đáng do nhiều nguyên nhân như “không có cơ sở y tế nào gần đó”, “trình độ y tế thấp”, “chi phí cao”.

MEDRiNG đã chọn Việt Nam là điểm đến kinh doanh đầu tiên của mình. Việt Nam cũng đã thành công trong việc kiểm soát virus corona mới, và nền kinh tế, chính trị đang phát triển, với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 cao thứ năm trên thế giới. Mặt khác, nguồn y tế khan hiếm, chênh lệch trình độ giữa bác sĩ và cơ sở được cho là lớn nên bệnh nhân thường tập trung ở các bệnh viện lớn. Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi sẽ tập trung vào chăm sóc y tế ban đầu = phòng khám, áp dụng bí quyết y tế của Nhật Bản vào công nghệ kỹ thuật số như AI và phát triển chuỗi phòng khám duy trì chất lượng chăm sóc y tế để loại bỏ tình trạng phân bổ chăm sóc y tế không đều. Chúng tôi hướng tới việc phát hiện bệnh sớm (trước khi tiến triển nặng) và ngăn chặn tình trạng tập trung bệnh nhân vào các bệnh viện lớn. Trong tương lai, chúng tôi đang xem xét phát triển một phòng khám không người, sau đó mở rộng sang các nước Đông Nam Á khác và có thể nhập khẩu lại mô hình cho Nhật Bản.

Chúng tôi sẽ đóng góp cho SDGs thông qua sự phát triển kinh doanh của chúng tôi, chuỗi phòng khám thông minh ở khu vực châu Á và vận hành nền tảng dữ liệu lớn trong lĩnh vực tế.

MEDical care

Chúng tôi góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe của mọi người bằng cách phát triển một chuỗi các phòng khám sử dụng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến.

Roles of women + Improvement of economy

Phòng khám của MEDRiNG tại Việt Nam có nhiều nhân viên nữ. Việc này không chỉ hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong môi trường làm việc mà còn góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.

Novelty

AI hỗ trợ chăm sóc y tế mà chúng tôi đang phát triển sẽ góp phần đổi mới công nghệ.

Goal-oriented Partnership

Để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, chúng tôi hợp tác với nhiều bác sĩ và cơ sở y tế Nhật Bản cũng như các công ty Việt Nam.