[Thông báo] CEO MEDRiNG phát biểu tại webinar của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

CEO của MEDRiNG, ông Abe Kazuma, sẽ phát biểu tại buổi webinar tổ chức bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ngày 12/5 tới đây. Chủ đề của buổi nói chuyện là ASIA DX.

Thời gian: 13: 00-14: 30 ngày 12 tháng 5 năm 2021 (Thứ 4)
Hình thức: online
Phí tham gia: Miễn phí
Đối tượng hướng tới: Các văn phòng chính phủ, chính quyền địa phương, các công ty tư nhân, các nhà nghiên cứu (đặc biệt là những đơn vị đang xem xét hoặc triển khai việc mở rộng ra nước ngoài thông qua hợp tác (đồng sáng tạo) với các công ty địa phương ở các nước mới nổi như Đông Nam Á và Ấn Độ).
Số lượng người tham gia: Không giới hạn
Đơn vị tổ chức: EY Shinnihon LLC / Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp:
Đơn vị hợp tác: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO).

Các bạn quan tâm xem thông tin chi tiết tại link này: https://www.ey.com/ja_jp/webcasts/2021/05/ey-shinnihon-llc-2021-05-12 nhé ạ.