CEO MEDRiNG phát biểu tại Morning Pitch 12/11/2020

CEO của MEDRiNG, ông Kazuma Abe, đã tham gia phát biểu trong sự kiện Morning Pitch được tổ chức bởi Deloitte sáng ngày 12/11/2020 (thứ Năm) vừa qua.

Chủ đề của buổi nói chuyện: Tính năng đặc biệt của Y tế số
Thời gian diễn ra: 7:00 – 9:00, ngày 12/11/2020
Link sự kiện: http://morningpitch.com/theme/20843/

Thông tin về MEDRiNG cũng được đăng tải trên website của Morning Pitch: http://morningpitch.com/startups/20836/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *